Regranulat PVC

Regranulat PVC jest wykorzystywany jako wysokogatunkowy surowiec do produkcji wyrobów z PVC. Pozyskujemy go z odpadów poprodukcyjnych. Proces otrzymywania regranulatu polega na:

  • selekcji,
  • sortowaniu,
  • oddzieleniu elementów innych niż PVC,
  • regranulacji i usunięciu zanieczyszczeń.

Ścinki pozostałe z produkcji PVC poddajemy procesowi recyklingu, aby w ten sposób otrzymać produkt końcowy. Jako producent regranulatu współpracujemy z producentami profili okiennych, parapetów i grodzic.