Regranulat PVC

Regranulat PVC jest wykorzystywany jako wysokogatunkowy surowiec do produkcji wyrobów z PVC. Pozyskujemy go z odpadów poprodukcyjnych. Proces otrzymywania regranulatu polega na:

  • selekcji,
  • sortowaniu,
  • oddzieleniu elementów innych niż PVC,
  • regranulacji,
  • odgazowaniu i usunięciu zanieczyszczeń.

Ścinki pozostałe z produkcji PVC poddajemy procesowi recyklingu, aby w ten sposób otrzymać produkt końcowy. Współpracujemy z producentami profili okiennych, parapetów czy grodzic.

Nasze regranulaty powstają na bazie czystych przemiałów. Są również produktem ubocznym wyciskania profili podokiennych.