POLITYKA PRYWATNOŚCI EUROPROFIL SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Europrofil Sp. z o.o., ul. Zielona 11, 11-015 Olsztynek.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku komputera Użytkownika. W plikach „Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji Użytkowników logujących się do udostępnianych panali administracyjnych lub serwisowych. Co do zasady zawartość wykorzystywanych przez Administratora plików Cookies nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika, tym samym, za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Z naszej strony gwarantujemy, że zgromadzone dane nie zostaną nikomu ujawnione, Użytkownik także powinien zadbać bezpieczeństwo swoich danych świadomie zarządzając plikami Cookie w swojej przeglądarce.

I. Definicje

 1. Administrator – Europrofil Sp. z o.o., ul. Zielona 11, 11-015 Olsztynek, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową https://europrofil.co/, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie – oznacza urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną odwiedzająca Serwis i korzystająca z jego funkcjonalności.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników (osoby logujące się do udostępnionych paneli, np. administratorów serwisu) i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Własne w celu:

 1. Konfiguracji serwisu:
  • optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji serwisu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka,

  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie.

 2. Obsługi sesji użytkownika logującego się do udostępnionych paneli serwisu:
  • uwierzytelniania Użytkownika logującego się do udostępnionych paneli serwisu

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w celu:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w Irlandii]
 2. analiz i badań oglądalności oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w Irlandii]
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 4. W celu zarządzania ustawieniami Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

V. Informacje uzupełniające o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników:

 1. W ramach plików cookie przetwarzane są dane osobowe wyłącznie użytkowników logujących się do udostępnionych w ramach serwisu paneli. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa sesji.
 2. Wykorzystywane przez nas pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji przeglądania.
 3. Wykonywanie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak ich uzyskanie dostępu i usuwanie danych osobowych, w związku wykorzystaniem przez Administratora plików cookie, co do zasady jest możliwe z poziomu ustawień przeglądarki zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale IV niniejszej Polityki.
 4. Wykonywanie wszelkich praw przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, tj. dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jest także możliwe poprzez listowny kontakt z Administratorem, a także drogą mailową sekretariat@europrofil.co
 5. Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego to dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie:

https://europrofil.co/wp-content/uploads/2021/03/EURO_RODO.pdf

VI. Etyka serwisu

Dbamy także o to, żeby w naszych serwisach nie znalazły się treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. Nie dopuszczamy do publikacji treści nawołujących do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej czy światopoglądowej, a także do publikacji pornografii, treści nieetycznych lub uważanych za obelżywe.