EKOLOGIA

Odpady z tworzyw sztucznych to globalny problem. W Europie mniej niż odpadów z tworzyw sztucznych zostaje poddana recyklingowi. W samej Polsce powtórnie przetwarza się zaledwie ok. 20% plastiku. Odpady z tworzyw sztucznych są poważnym zagrożeniem dla naszej planety i zdrowia. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ich rozkład trwa ponad 100 lat. Jeszcze bardziej niebezpieczne jest spalanie plastiku, który nie został poddany recyklingowi. Uwolnione w procesie spalania szkodliwe związki dostają się wprost do atmosfery. Z kolei brak działań zmierzających do powtórnego wykorzystania tworzyw sztucznych i ich składowanie na wysypiskach skutkuje ich powolnym rozkładem, a w konsekwencji prowadzi do zatrucia wód i gleby. Nie chcemy patrzeć na ten proces z założonymi rękoma.

Recykling PVC

Recykling, czyli dawanie kolejnego życia odpadom jest niezwykle istotny dla ochrony środowiska. Pozwala:

  • obniżyć emisję gazów cieplarnianych,
  • ograniczyć składowanie odpadów,
  • zmniejszyć zużycie energii potrzebnej w procesie produkcji,
  • zredukować zużycie wody.

Jednym z największych sektorów tworzyw sztucznych na rynku jest polichlorek winylu, w skrócie PVC. Surowiec ten znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Zużyte okna czy rury doskonale nadają się do recyklingu. Recykling ten może odbywać się dwiema metodami:

  • surowcową — opartą na przetwarzaniu odpadów do postaci surowca, z którego zostały wyprodukowane,
  • materiałową — polegającą na rozdrobnieniu odpadów, z których powstaje granulat do ponownego użycia.

W procesie recyklingu tworzywo nie traci swoich cech jakościowych. Uzyskany surowiec nadaje się więc doskonale do ponownego wykorzystania przez producentów rur i profili podokiennych.

ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZE

Jesteśmy firmą działającą w Zielonych Płucach Polski. Tym bardziej los naszej planety leży nam na sercu. Co robimy dla Ziemi? Jako Europrofil odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorstw, które chcą zutylizować odpady PVC z pożytkiem dla środowiska. Odbieramy odpady poprodukcyjne, aby odzyskać z nich PVC w postaci przemiału lub regranulatu. Dzięki naszym działaniom:

Odzyskaliśmy blisko 9561 ton plastiku PVC
Przyczyniliśmy się do wytworzenia blisko 5 mln eko-produktów
Posadziliśmy 457 drzew owocowych