Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Europrofil Sp. z o.o. w doskonalenie procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie produktów – przedmiotu konkursowego zgłoszenia.”

Najwyższa Jakość QI to największy Program projakościowy w Polsce, który realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardzo cieszymy się, że naszemaseczki.pl zostały docenione przez Kapitułę Programu!