Produkty z polipropylenu (PP)

naszemaseczki.pl – Certyfikaty

Produkty z polichlorku winylu (PVC)

Świadectwo Ochrony-profil symetryczny
Świadectwo Ochrony-profil asymetryczny
Świadectwo badań właściwości użytkowych listew
Przemiał – karta charakterystyki produktu
Decyzja Urzędu Patentowego o nadaniu prawa ochronnego na wzór użytkowy pod tytułem Profil podokienny symetryczny
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
Certyfikat Firma Godna Zaufania